URBRA Urmakeri Logo
Din Urmakare

   Priser

URBRA Urmakeri - Priser

Här följer ett urval av arbetsmoment ur prislistan:

Priserna gäller för arbeten från 2 januari 2023, pris för reservdelar tillkommer.
Reservation för prisändringar.
Alla priser är med moms.

Vi säljer i regel inte lösa urdelar från leverantör till privatpersoner.
Vi byter endast ut slitna eller skadade delar i ur som finns inne i verkstaden för åtgärd.

Klicka här för att komma till Urmakeriets förstasida eller på den blå logotypraden överst på sidan.

 

Så här går det till

När du lämnar in din klocka för service hos URBRA Urmakeri
får du personlig kontakt med urmakare Sven-Arne Jansson.
Du får ett inlämningsbevis med kontaktuppgifter och info om faktura mm.
Inlämningsbeviset visar du upp när du hämtar ut din klocka.
Din klocka och dina kontaktuppgifter registreras i vår databas.
Se info om GDPR här.

 

Pris och undersökningsavgift/kostnadsförslag

När du lämnar in klockan beskriver du felet och du får ett pris.
Priset är baserat på typiska fel och vilken åtgärd som behövs för dessa.
Arbetet faktureras i förskott när priset är överenskommet.
Arbetet kan börja när betalnignen är insatt på kontot.
Kostnadsförslag lämnas på begäran.
Om det visar sig vid början av arbetet att felet inte går att åtgärda betalar du för undersökningen av uret.
Meddelat pris kan komma att ändras beroende på behov av eventuella reservdelar som upptäcks under arbetets gång.
Ändrat pris sker alltid i samråd med kunden.
Om arbetet är komplicerat t. ex. inslipning av urglas till större ur så som golvur och väggur
eller ombyggnad av ur, lagning av fodral eller tillverkning av delar debiteras arbetet per timma ā 1398 kr.

Kostnadsförslag eller undersökningsavgift för "moderna" ur är 820 kr.
"Moderna" betyder här att uret är tillverkat senare än 1880.

Avgift för undersökning av antika ur är 1050 kr.
I denna grupp finns också gökur, Schwarzvald-ur, årsur, skeppsur och ur med flera funktioner så som kvartslag eller datumvisning.

Kostnadsförslag lämnas på begäran eller om felet inte går att bedöma direkt vid inlämning utan undersökning.

När priset meddelats, vanligen vid inlämning eller i vissa fall via Kostnadsförslag, faktureras arbetet i förskott.
När betalningen erlagts kan arbetet starta, men är beroende på beläggning i verkstaden vilket avgör hur snabbt det kommer igång.

Om din klocka inte skulle fungera som den bör efter renovering erbjuder URBRA Urmakeri fri garantiservice under första året efter genomgången översyn.
Förutsättningen är att felet härrör från och berör bearbetade delar vid arbetet med klockan.

Se här hur olika arbetsmoment går till.

--oo0oo--

 

URBRA HB kan göra hembesök

Urmakaren kan komma till er på hembesök.
Om ni t ex har ett golvur som är svårt att demontera eller om ni har lång väg till urmakeriet
kan urmakare Sven-Arne Jansson komma till er och hämta det
eller åtgärda mindre fel vid besöket.
Hembesök debiteras med 1398 kr. och faktureras innan besöket.
Om arbetstid läggs under besöket debiteras timkostnad (1398 kr. per påbörjad timma).
En kilometerersättning tas ut med 10 kr/km om resan blir längre än 10 km tur och retur alltså 5 km enkel väg.


Kilometerersättning tillkommer även om hembesöket görs som en reklamation.
Det är endast själva hembesöket som ingår i garantin och även arbetskostnaden dras av om arbete görs på plats.
Om objektet behöver transpoteras till verkstaden för fortsatta åtgärder i händelse av åberopad garanti tillkommer resekostnader.
Ett års garanti med gratis åtgärd lämnas på alla arbeten, dock inte fel på inköpta delar.

 

Skicka klockan med Posten

Vid leverans med Posten tar vi ut en enhetssumma på 220 kr för vanligt porto,
320 kr för REK (rekommenderad försändelse).
Viss justering av portopris kan förekomma vid tunga leveranser.
Vid leverans tillbaks till dig gäller förskottsbetalning.
Det vill säga att pengarna ska komma in på vårt konto via bankgiro eller Swish innan klockan skickas tillbaka till dig.
Fakturan du får från oss betalas inom fem (5) dagar.
(se även sidan: "Skicka klockan med Posten")

--oo0oo--

 

Armbandsur / Fickur

Översyn av:
Mekaniskt ur alla modeller: 6995 kr.
Kronograf mekanisk alla modeller: 11500 kr.
Quartz ur analog enkelt ur (med batteri och visare) alla modeller 3495 kr.

Nytt batteri: 360 kr.
Nytt batteri guldklocka (monocoque): 460 kr.
Nytt glas, normal montering: 842 kr.
Nytt glas, limmad: 1080 kr.
Ny krona: 1256 kr. Vid översyn: 427 kr.
Ny fjäder manuellt/automatiskt uppdraget armbandsur: 2472 kr.
Kortning av länk: från 660 kr.
Fastsättning/borttagning av lösa index (siffror): 1462 kr.
Fastsättning av lös urtavla 2096 kr.
Justering av kontaktbleck (tryckknappar på kvartsur som inte svarar): 1100 kr.
Polering av boett eller länk: från 2168 kr. (särskild bedömning görs för varje objekt)
Trycktest (täthetsprov i vatten) 1178 kr.

Fickur eller armbandsur med repeterfunktion (som slår timmar eller kvartar) endast kostnadsförslag.
Detta gäller även antika fickur.
Pris för undersökning antik/repeter 1050 kr.

Många fler arbetsmoment ingår i vår prislista men läggs inte ut här.
Hör av dig om du undrar över något.

OBS!
All priser är arbetskostnad och pris för reservdelar tillkommer.

 

Detta får du vid en översyn

Total demontering av klockan och inspektion av alla delar.
Åtgärd av alla fel.
Montering och oljning av urverk med eventuellt nya delar.
Oljning sker enligt tillverkarens rekommendationer för varje enskilt urverk.
URBRA Urmakeri använder Moebius åldersbetändiga syntetiska oljor från Schweiz.
Ruckning och gångkontroll utförs med hjälp av digital mätutrustning.
Grundlig rengöring av boett och länk i ultraljudstvätt.
Liten finishering (polering) av boett och glas (plastglas) om det behövs.

Äkta eller kopia

Det händer i bland att kunder frågar om att få sitt ur bedömt om det är äkta eller inte.
Det gäller ofta kopior av t. ex. Rolex, Breitling, TAG Heuer, Panerai, Bvlgari, Cartier, Gucci, Audemars Piguet, Patek Philippe eller liknande ur.
För att bestämma om ett ur är äkta behöver man titta på urverket och insidan av boetten
för att läsa referensnummer, tillverkningsstämplar och urdelarnas utförande, vilket medför att uret måste öppnas.
Ett sådant uppdrag kostar 1398 kr. per ur.

Värdering

Ibland händer det att kunder vill värdera sitt ur och dessutom ha det utskrivet på papper.
Vi utför värdering och utfärdar värderingsintyg baserat på den prisbild som råder för tillfället
på olika försäljningsställen på internet.
Vi använder ingen särskild tjänst eller website utan det är en samlad bedömning baserad på tillgänglig information.
Pris för ett värderingsintyg är 1398 kr.

 

*************************************************
OBS!
För alla arbeten utom batteribyten tillkommer kostnad för reservdelar.
Reservdelspriser varierar mycket och finns därför inte i prislistan.
Vid batteribyten ingår batteri i priset.
*************************************************

--oo0oo--

 

Golvur / Väggur / Bordsur

Översyn av
Golvur och väggur med slag: 9910 kr.
Golvur och väggur med kvartsslag eller chime: 12240 kr.
Golvur och väggur antik: Inga fasta priser, endast kostnadsförslag.
(med "antik" menas tillverkad före år 1880)

Bordsur räknas i dessa fall som väggur.

Byte av pendelfjäder: 1166 kr.
Tillverkning av pendelfjäder endast kostnadsförslag. (främst antika ur)
Byte av spärrfjäder till uppdrag för nytt golvur med lod: 3500 kr. (om det finns reservdelar)
Byte av spärrfjäder till väggur eller bordsur: 1236 kr. (om det finns reservdelar)
Tillverkning av spärrfjäder: endast KF.
Montering av demonterat urverk (inlämnat i delar) 8672 kr.

Skeppsur som slår glas (8 glas var 4:de timma): 12240 kr.
Skeppsur och en del andra ur har särskilt gångparti eller på engelska escapement.
Pris för endast översyn av gångparti: 1398 kr.

Kostnadsförslag för antika ur 1050 kr. (när arbete eller åtgärd inte skall utföras)

Priserna för översyn är ett grundpris och innefattar följande:
Grundlig inspektion av alla delar, polering av hakpaletter/hävytor och alla axeltappar,
Grundlig rengöring, oljning och gångkontroll med ruckning under en uppdragning.
URBRA Urmakeri använder Moebius åldersbeständiga syntetiska oljor från Schweiz.
Kunden betalar extra för reservdelar t. ex. så som
pendelfjäder, spärrfjäder eller uppdragsfjäder mm.
Vid mer komplicerade arbeten så som ombyggnad av ur,
tillverkning av delar så som spärrhakar eller spärrfjädrar
och arbeten med antika ur beräknas priset enligt timdebitering.
En timmas arbetstid kostar 1398 kr.

Vid översyn erbjuds en dokumentation i ord och bild.
Dokumentationen färdigställs i efterhand och faktureras separat när den skickas.
Dokumentationen kostar 2472 kr.
Se exempel HÄR.

--oo0oo--

 

Återkommande service - Stödoljning av renoverade ur

När en klocka blivit renoverad är det en god idé att återkomma efter några år
för att förnya oljningen i urverket.
Vi föreslår ett intervall av 5 år för återkommande service av ditt nyrenoverade ur.
Om din klocka oljas vart 5:e år kommer den med stor säkerhet fungera
klanderfritt i många decennier framöver.
Även om ditt ur är helt återställt i nyskick kommer det att slitas.
Om oljan i lagren är fräsch kommer uret att hålla mycket länge
och en ny renovering kan förhindras inom överskådlig tid.
Kontakta urmakeriet för en återkommande service via vår kontaktsida här.

URBRA Urmakeri - Kontakt

Återkommande service kostar 2300 kr.

OBS!
All priser är arbetskostnad och pris för reservdelar tillkommer.

---ooOOoo---

 

 

Så här betalar du

Vi tar ej emot kort utan vi använder Swish eller faktura som betalningsmetod.
När priset är överenskommet får du en faktura med betalningsvillkor på fem (5) dagar inklusive helgdagar.
Fakturan är att betrakta som en kontantbetalning.
Fakturan skickas till dig via Posten eller E-post.
I undantagsfall även som en bild via MMS.
Alla arbeten betalas i förskott innan arbetet börjar.
När meddelande om att arbetet är färdigt hämtar du klockan när det passar dig bäst.
När arbetet är slutfört ansvarar vi (URBRA HB) för klockor som inte är hämtade som längst 6 månader.
När vi skickar din klocka med Posten använder vi alltid förskottsbetalning via bankgiro eller Swish.
När din betalning kommit in på vårt konto skickas din klocka till dig.
Enhetsporto för vanligt brev/postpåse 220 kr och för REK 320 kr.
En viss justering av portopris kan förekomma vid tunga leveranser.

Vid utebliven betalning agerar vi enligt - God Inkassosed - eligt lagen Inkassolag (1974:182).

https://sv.wikipedia.org/wiki/Inkassolagen

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/inkassolag-1974182_sfs-1974-182/


Se våra öppettider på sidan Kontakt
eller urmakeriets förstasida.

Garanti

Garantin innebär att arbeten som utförts i urmakeriet efterjusteras utan kosntad.
Ett typiskt garantiärende är att väggklockan inte slår rätt slag eller att klangen låter ovanligt.
Ibland händer det att klockan stannar fast den blivit kontrollerad flera dagar eller veckor i verkstaden.
Ibland behöver klockan åter lämnas in för efterkontroll.
Alla garantiåtgärder utförs utan kostnad under ett kalenderår från det att kockan meddelats klar för avhämtning.
För att utnyttja garntin måste klagomål meddelas innan garantitiden löpt ut.

Garanti ett (1) år lämnas på alla arbeten.
Gäller ej inköpta delar.

 

 

Pendelfjäder

Pendelfjädrar olika modeller.

När det gäller lösa delar till urverk är det endast pendelfjädrar vi kan tillhandahålla då de ofta går sönder och är relativt lätta att byta.
Det handlar om den detalj som sitter längst upp där pendeln sitter fast. Ett eller två stålbleck med beslag i ändarna.
Det finns många olika storlekar och former på pendelfjädrar.
Det är helt nödvändigt att veta vilket urverk det är frågan om och gärna måtten på pendelfjädern som är trasig.
Om pendelfjädern saknas måste urverkets typ och benämning bestämmas.
Vid beställning av pendelfjäder ska urverket beskrivas, gärna med bild, och namnges.

En pendelfjäder med fäststift kostar i regel 400 kr inkl. porto.
Prisvariationer kan förekomma då det finns ca 40 olika modeller.
Tillverkning av pendelfjäder kostar från 1982 kr. och kräver att klockan finns i verkstaden.
Beställda delar betalas i förskott innan de skickas.

 

Hos URBRA Urmakeri får Ni alltid de bästa produkterna

Gå alltid till en utbildad urmakare

   Skriv ut denna sida här:

   


Dela här     Antal besökare
Copyright © URBRA HB. Sidan uppdaterad 20230619. webmaster@urbra.se