URBRA Urmakeri Logo
Din Urmakare

   

   

Service väggur, bordsur och golvur - Bruksanvisning

Så här hanterar du ditt väggur, bordsur eller golvur

Enkla tips om hur du hanterar ditt ur

Junghans väggur med slag 1915

Bilden visar ett Junghans väggur med slag tillverkat ca. år 1890.
Bilder kan visas fel i vissa webbläsare.

Du har nu kommit till en sida som behandlar enkla råd och tips hur du hanterar ditt väggur, bordsur eller golvur.
Sidan är omfattande och innehåller mycket text så om du vill söka efter något särskilt
använd tangentkombinationen "Ctrl+F".
Då kan du söka med valfri text direkt i webbläsaren.

Tryck här för att komma till URBRA Urmakeri - Service.

Tryck här för att komma till Bruksanvisning för armbandsur och fickur.

Eller den blå rubriken överst på sidan för att komma till urmakeriets förstasida.

 

~oo0oo~

Skänk en gåva

Om du är en av de ca 1000 besökare
som besöker vår webbplats var vecka
och tycker att det vi presenterar tillför dig något värdefullt.
Hjälp oss på URBRA HB att fortsätta som förut
genom att skänka en gåva till vår verksamhet.

Det försvinner fler och fler urmakare i Sverige
varje år och det startar för få nya verksamheter.
Vi är snart ensamma i södra Sverige med att ta emot alla typer av ur.

Märk inbetalningen med "Gåva".
Bankgiro 5002-8018
Du kan självklart vara anonym.

~oo0oo~

 

Att ha ett väggur på väggen var en gång mycket viktigt och är det fortfarande för många.
Ibland händer det att klockan hamnat fel på slaget, att slaget inte stämmer överens med var visarna står.
Eller att den går för sakta eller för fort eller stannar helt.

Här nedan följer några enkla tips och råd om hur du kan hantera liknande och andra bekymmer.
Hur man flyttar ett större ur och vad man bör tänka på när man ska flytta ett ur.

 

Klockan slår fel slag

Vägguret ovan är en Junghans.
Ett mycket vanligt ur när det begav sig runt sekelskiftet 1900.
Junghans tillverkade miljoner av denna typ av väggur och de finns i en rad olika utförande och de ändrade konstruktionen efter hand som de tillverkade.
En sak som är gemensam är att slagmekanismen utgår från samma princip, en så kallad slagskiva som styr så att alla slag ska komma i samma ordningsföljd, en viss sekvens.
Alltid ett halvtimmaslag mellan heltimmaslag som alltid kommer i samma ordningsföljd.
Ett extra slag för var timma.
Problemet med denna slagskiva är att den inte justerar sig själv om man t. ex. flyttar minutvisaren för fort förbi det läge som klockan normalt slår, vid 12 och 6.
Klockan slår även fel om slagverket stoppar när man inte dragit upp det och klockan fortsätter att gå, då stämmer inte slagen längre med vad visarna visar.
Normalt vrider man visare medurs men vissa konstruktioner tillåter att man ställer om visarna moturs.
De flesta gamla väggur med denna konstruktion klarar att flytta visarna baklänges (moturs) men alltså inte alla, speciellt inte de äldre.
Om det tar emot när man flyttar minutvisaren bakåt förbi tolvan eller sexan ska man avbryta.
Det kan betyda att uret inte kan flytta visarna baklänges och tar i regel skada om man fortsätter.

För att avhjälpa att klockan kommit fel på slagen kan man göra på två sätt.

1. Flytta timvisaren
2. Mata fram slagen manuellt

 

 

1. Flytta timvisaren

Då slaget kommit fel och klockan slår t. ex. fem slag fast klockan visar fyra:
Ställ minutvisaren på 12. (slag för hel timma)
Lyssna hur många slag klockan slår.
Om klockan slår 5, flytta timvisaren till index 5.
Timvisaren är trögad fast på ett rör som är helt slätt och det är meningen att visaren ska gå att vrida.
Ta ett stadigt tag om basen intill centrum på timvisaren och för den till rätt index, i det här fallet kl 5.
När det är gjort ställer du klockan på rätt timma på vanligt sätt genom att vrida minutvisaren medurs.
Låt alltid alla slag slå färdigt vid varje slagställe (12 och 6) när klockan har slagskiva.

Om timvisaren flyttas ofta eller lång väg kan den glida ut från urtavlan och bromsa eller fastna i minutvisaren.
För att avhjälpa detta bekymmer kan timvisaren tryckas tillbaka till sin ursprungliga plats.
Använd dina tummar och tryck till vid timvisarens runda centrum.
Det kan hända att den kommer för djupt och då släpar i urtavlan.
Dra då ut visaren igen så att den ligger strax utanför urtavlan men ändå inte släpar mot urtavlan.
Fatta med fingrarna (tummen och pekfingret) runt den runda centrumdelen och dra/lirka och vrid samtidigt försiktigt, den kan vara trög.

Var uppmärksam på att inte böja visaren i sidled om din klocka har en tunn eller smal visare.
Böjs den för mycket kan den gå av.

Junghans väggur med slag 1915 visarjustering

Närbild
Junghans väggur med slag 1915 justering av visare

 

2. Mata fram slagen manuellt

Det sitter en arm till höger bakom urtavlan vid kl 2 på denna klocka.
Genom att trycka ner den matas slaget fram ett steg i taget.
Ställ minutvisaren på helslag kl 12 så att klockan slår.
Tryck ner slagarmen upprepade gånger tills slagens antal stämmer överens med vad timvisaren visar.
En del urverk är försedda med en tråd fastsatt i denna arm som man kan dra i.
Då blir denna manöver lite lättare.

Det går att hålla slagarmen nedtryckt så att slagen fortsätter att slå alla de slag som behövs för att komma rätt.
Ett helt varv runt 12 timmar räknar 90 slag sammanlagt.

Junghans slagmekanism

Junghans slagmekanism

Här kan du läsa en kort historik om Junghans.

För lodregulatörer eller lodklockor av Gustav Becker typ
kan du se nedan hur manöverarmen för slagmekanismen ser ut och är placerad.
De flesta ur med slag ser ut på detta sätt.
På den första bilden som visar uret från baksidan (pendelsidan) sticker armen ut till vänster
och på den andra bilden, som visar hur uret ser ut bakom urtavlan, sticker armen ut till höger.
Variationer kan förekomma där manöverarmen sitter på andra sidan.

Gustav Becker slagmekanism Gustav Becker slagmekanism


När det gäller ur tillverkade i USA som allmänt kallas "Amerikaklocka" eller "Droppsur", i det här fallet
finns en motsvarande funktion där man trycker upp en ståltråd istället för att dra i den.
Ståltråden syns vid den blå pilen.
Tråden brukar sticka ner i lucköppningen fast på en del ur sticker den upp i överkanten av fodralet i stället.
Just detta ur är från Ansonia (Ansonia Brass And Copper Co. Conn.) men ofta är de från Waterbury Clock Co. Connecticut.

Droppsur slagmekanism Droppsur slagmekanism

En annan vanlig typ av amerikanskt ur är rektangulära i formen och kallas ofta för "sillalåda".
Dessa benämns vanligen "OG" (Ogee) vilket är en amerikansk förkortning av det franska uttryck
som beskriver den s-formade profilen på listen runt fodralets kanter.
De kan ha lod eller fjädrar som kraftkälla.
Loden brukar väga ca 3 och 4 kg på ur med 8 dagars gång
medan motsvarande ur med 30h gångtid brukar ha lod som väger ca 1 och 1,2 kg.
Det lättare lodet ska vara på slaget som sitter till vänster.
Detta ur är tillverkat av Waterbury.

Waterbury OG med lod
Det finns många tillverkare av ur i USA vars produkter har hamnat här i Europa.

Slagskiva finns på många ur, både denna typ av väggur och franska pendyler m.fl.
Det finns en annan princip för slagmekanism som behandlas längre ner,
där en väggpendyl från Westerstrands beskrivs.
Den kallas trappslag. Även Gustav Becker-regulatorn ovan har trappslag.

Om klockan inte ska slå så låter du bli att dra slaget.
Hålet till vänster.
Om klockan ska slå igen kan slaget komma fel i klockor med slagskiva.
Följ då beskrivningen överst på sidan.
Vissa äldre urverk kan stanna om inte slaget fungerar och slår som det ska.
När ett ur med slag ska slå hörs ett klickande ljud ca 5 minuter innan den slår.
Det är slagmekanismen som ställer in hur många slag som ska slås
och det kallas för skvaller på fackspråk.
Prova hur just din klocka fungerar.

Hör av er om det blir bekymmer.

Till vår Kontaktsida Här.

Eller sidan för Service Här.

 

Om klockan går för fort eller för sakta

Om klockan går för fort eller för sakta kan det bero på att pendelns ruckningsmutter ändrats t ex när man har flyttat klockan.

Ett bra tipps här: Lyft av pendeln, om det går, om klockan ska flyttas. Det förhindrar skador i urverk och att justeringar ändras.
Om du inte lyfter av pendeln så säkra den med hoprullat tidningspapper eller liknande så att den inte svänger omkring.

Längst ner på pendeln sitter en rund mutter som man vrider på för att flytta den runda skivan (linsen) upp eller ner.
När linsen flyttas upp blir pendelns balanserade längd kortare och när man flyttar ner den blir pendeln längre.
Kortare pendel ger kortare pendelsvängningar och gör att uret går fortare och vise versa.

Junghans väggur med slag 1915, rucknigsmutter på pendeln

Alltså;
Skruva upp muttern: uret går fortare.
Skruva ner muttern: uret går långsammare.
Muttern är högergängad vilket innebär att när man vrider muttern åt höger (medurs) går den upp och vise versa.

Det finns på vissa pendlar även en passdel som ligger mellan muttern och linsen som griper om kanten på pendellinsen.
Se till att linsen ligger nere i spåret på passdelen annars kommer linsen för högt.
En del pendlar har en extra mutter under ruckningsmuttern.
Den brukar vara mindre eller spetsigare än den som ligger an mot linsen.
Denna mutter är en låsning, en kontramutter, som dras åt efter justering och som ska se till att ruckningen inte ändras oavsiktligt.

-----

Om din klocka stannar eller tappar tiden kan det vara dags för en översyn av urverket.
Verket kan vara slitet och smutsigt med trög eller stelnad olja i lagerhålen.
(URBRA Urmakeri använder syntetiska smörjmedel som inte stelnar)
Ofta är det slitna lagerhål som gör att kugghjulen kommer ur läge och ger en trögning i urverket
eller smuts och intorkad olja i de klenaste hjulens lagerhål som bromsar.
Det kan även vara uppdragsfjädrarna som är slappa och tappar kraft mot slutet av gångtiden (en uppdragning).
Men allra mest en kombination av dessa "ålderskrämpor".
De flesta väggur och bordsur har normalt en veckas gångtid med någon dags gångreserv
men en del ur kan gå längre.
Prova hur länge din klocka går och dra den när den stannar eller strax före.
Det är i allmänhet inte skadligt för klockan att stanna själv.
Rucka klockan vid fullt uppdragen fjäder. (endast om det behövs)
Fjäderdrivna klockor kan gå för sakta vid gångtidens slut.
Det kan vara en fördel att inte dra upp klockan vid precis samma tid var vecka
eftersom det sliter extra mycket på samma ställe i fjäderhusen var gång man drar upp.

-----

Pendeln hänger fast i en krok och på Junghans är det en dubbel krok.
Se bild här under.
Se till att kroken hänger rätt i spåren.
Det som beskrivs här är egentligen undre halvan av pendeln och resten sitter kvar i urverket.
Vissa ur har ingen delad pendel som hos denna Junghans-klocka utan hela pendeln hänger fast direkt i pendelfjädern i verkets överkant likt ett golvur.
Andra väggur har pendeln fastsatt i fodralets bakre vägg.
Den senare typen av pendel går inte att kroka av utan att först demontera urverket.
(se längre ner)
Var försiktig med pendelfjädern då den är ett tunt stålbleck som inte får bockas eller stukas.
En krokig pendelfjäder gör att pendeln "wobblar" och uret kanske stannar helt.

*******

OBS!

Häng alltid av pendeln när klockan flyttas annars kan haltningen komma fel
eller pendelfjädern kan skadas.
(om det går, annars fixera pendeln)

*******

Junghans väggur med slag 1915, pendelkrok.


Det brukar sitta en skylt med gradering i underkant av fodralet.
En skala med streck och en nollpunkt.
Den är till för att visa om klockan hänger rakt eller inte men den sitter ofta fel så lita inte på den.
Lyssna istället om gången är jämn, om klockan/ticket haltar.
Det ska vara lika långt mellan "tick och tack".

Junghans väggur med slag 1915, centergradering för pendel.


Haltningen ställs in i urverket på gånghaken eller pendelföraren och görs hos urmakare.
En del klockor har automatisk inställning av haltning.

När du sätter igång pendeln ska de ske med varsamhet.
Den ska svänga lugnt och stilla.
För pendeln till ena sidan och släpp.
Då ska den gå igång.
Om den inte gör det är det något som är fel;
Klockan hänger kanske snett eller så har haltningen ändrats så klockan "måste" hänga snett för att gå.
Hör av er om det blir bekymmer.

Till vår Kontaktsida Här.

Eller sidan för Service Här.


~oo00oo~


Slagverk - ena halvan av klockan.

Väggur med slag har egentligen två urverk i ett, ett gångverk och ett slagverk.
Slagverket brukar finnas till vänster och gångverket till höger.
Dra upp fjädrarna förslagsvis en gång per vecka.
Det är inte nödvändigt att dra upp klockan exakt samma tid var vecka och det är till och med inte lämpligt.
Det sliter på exakt samma ställe i fjäderhusen och skapar ovala hål för fjäderkänan (axeln som fjädern rullas upp på).
Det medför att fjäderhusen tippar i sidled och kuggingreppet blir fel med förslitning som följd.
De flesta ur har gångreserv längre än en vecka och många urverk är konstruerade för att gå två veckor.
Men med tiden mattas uppdragsfjädrarna ut och verket blir dessutom slitet och går då endast en vecka.

Om du inte vill att klockan ska slå så låt slaget gå ut på fjädern.
Det går bra att låta bli att dra upp slaget på de flesta klockor.
Om det blir bekymmer så ring och fråga.

Till vår Kontaktsida Här.

Eller sidan för Service Här.


URBRA HB säljer inte lösa urdelar till privatpersoner.


Några ord om Westminster och kvartsslag

Hermle Biblioteksur med kvartsslag Westminster
Exempel av ur med kvartsslag (FHS Hermle).

Hermles webbplats.

Om Hermle på engelska Wikipedia.

Här under ses urverket från pendelsidan före demontering,
Och från tavlesidan efter demontering ur fodralet.
Mekaniken för slag- och chime-funktionerna ses tydligt.

Hermle Biblioteksur med kvartsslag Westminster Hermle Biblioteksur med kvartsslag Westminster urverk

Det finns klockor med kvartsslag, som slår en melodi var kvart.
De efterliknar något känt klockspel i ett kyrktorn eller liknande, ofta något engelskt klockspel
t. ex. Westminster från klocktornet i Londons parlament.
Läs här om kvartsslaget "Westminster" (engelsk).
De har oftast tre verk i ett; slagverk, gångverk och spelverk.
Slagverket sitter nästan alltid till vänster, gångverket i mitten och spelverket till höger och kallas på engelska för Chime.
På många ur med kvartsslag styr slagverken varann och kan ibland hänga upp sig om man låter bli att dra dem, eller om de stannar på grund av slitage.
Om du vill att en klocka med kvartsslag ska vara tyst brukar det finnas en manöverspak någonstans där det är markerat om klockan ska slå (Strike/Chime, Schlag) eller vara tyst (Silent, Still).
Det kan vara två manöverspakar; En för strike (slagverket) och en för chime (spelverket).

Här under ser du ett urverk till ett golvur och även det från Hermle.
FHS (Frans Hermle & Söhne) 451-031 AH 94 CM 66.00
Det ser lite annorlunda ut men vissa delar känns igen.
Golvur drivs med lod och de flesta väggur drivs med fjädrar.

FHS (Frans Hermle & Söhne) 451-031 AH 94 CM 66.00 FHS Frans Hermle & Söhne 451-031 AH 94 CM 66.00

Kom ihåg att chime ofta styrs av slagskiva (som kan komma fel på slagen) och slag styrs ofta av trappslag (som justerar sig själv).
Detta medför att melodierna kan komma fel medan slagen kommer rätt.
Slaget för hel timma startas av spelverket vilket innebär att om spelverket stannar så stannar även slagen för hel timma.
Ofta kan man stanna och starta chime och när man gör det fungerar det som en manuell frammatning av melodierna.
Första kvarten en melodi, andra kvarten (halvtimma) två melodier,
tredje kvarten tre melodier och slutligen helslag minutvisaren kl 12 fyra melodier och timslag.
Testa att mata fram melodierna (för var kvart) med spaken som stoppar spelverket genom att
manövrera den till tyst läge och sedan åter till slagläge.
Sista kvarten, för helslag, kan fås att slå då minutvisaren föres bakåt (moturs) förbi nian och åter till slagläge vid hel timma.
Då ska klockan slå fyra melodier och ett helslag som överensstämmer med vad timvisaren visar.
Prova och se hur just din klocka fungerar.

******************

OBS!
På gamla ur brukar det inte gå att föra visarna baklänges (moturs).
Om det tar emot så forcera inte förbi stoppet.
Det kan skada urverket allvarligt.

*******************

Se här eller nedan vidare om golvur.

Det finns många tillverkare av ur med kvartsslag med tre löpverk.
Här visar vi Hermle som exempel.

Det finns klockor med kvartsslag som inte har tre fjäderhus/löpverk utan endast två.
Här är ett exempel från tyska HAU.

Hamburg-Amerikanische Uhrenfabrik väggur med kvartsslag

Uret är konstruerat med särskild spelmekanik som drivs av den vanliga slagfjädern.
Spelverket sitter på baksidan (pendelsidan) av urverket.
Styrmekaniken för slaget (som sitter bakom urtavlan) blir mer komplicerad i denna klocka.

Hamburg-Amerikanische Uhrenfabrik väggur med kvartsslag Hamburg-Amerikanische Uhrenfabrik väggur med kvartsslag

Till vänster (kl 9) ses en arm som kan manövrera slaget manuellt.
Precis som i andra väggur används den till att stega fram slagen.
I denna klocka fungerar det på melodierna som slår var kvart (förutom på helslag då klockan endast slår timmar, se ovan).

Pilkors, Hamburg-Amerikanische Uhrenfabrik väggur med kvartsslag fabriksmärke

Två korslaggda pilar var fabriksmärke för HAU,
Hamburg-Amerikanische Uhrenfabrik.

 

--oo0oo--

 

Väggpendyl

Westerstrands väggpendyl i gustaviansk stil i förgyllt trä. 1950
Westerstrands förgylld väggpendyl i Gustaviansk stil.

Westerstrands väggpendyl är vanligt förekommande i Sverige.
Fabriken i Töreboda expanderade kraftigt under 40- och 50-talen men sedan 60-talets slut gick luften ur pendylförsäljningen.
Det finns fortfarande originaldelar till dessa välgjorda klockor.
Fabriken ligger på en plats där den första järnvägen (Västra stambanan) korsar Göta kanal
och de gjorde stationsklockor till järnvägen från början och gör det fortfarande.
Se vidare info om vad Westerstrands gör idag HÄR på vår sida med länkar.

Slagmekanismen som finns i en Westerstrands väggpendyl kallas trappslag.
Slagen räknas upp av en urdel som ser ut som en såg där sågtänderna är trappstegen.
Trappans läge vid slagtillfället bestäms av en annan del som sitter ihop med timvisaren.
Konstruktionen medför att det är timvisaren som bestämmer vad klockan ska slå.
Jämför Junghans i det förra exemplet där slagskivan bestämmer vad klockan ska slå.
Finessen med trappslag är att det alltid blir rätt slag och nästan alla trappslagskonstruktioner är självjusterande.
Visarna brukar gå att vrida moturs på trappslag men inte på alla.
Var försiktig om det tar emot, särskilt äldre ur.

Väggpendyler som den på bilden har i allmänhet ett slutet fodral.
Det går inte att komma åt att rucka på muttern i underkant av pendeln för pendeln är inbyggd.
Då har man löst det med att låta en ruckningsmekanism sitta i pendelfjädern där pendeln är upphängd och som manövreras från urtavlan.
Ruckningsmekanismen ändrar pendelfjäderns längd och därmed pendelns längd.
Ruckningsmekanismen har en axel som sticker ut vid kl. 12 som går att vrida.
Denna ruckning har endast ett viss område, ett begränsat antal varv, som den verkar på vilket betyder att man kan komma till ett slut om man vrider för långt.
Var försiktig om det tar emot.
Normalt ruckas uret på pendeln och det görs hos urmakare sedan kan uret efterjusteras på ruckningsaxeln vid kl 12.
Använd din pendylnyckel med den lilla änden. Har du ingen sådan kan det beställas.

Till vår Kontaktsida Här.

Eller sidan för Service Här.

Ruckningsaxeln är till för att efterjustera, inte göra en grundruckning eller om klockan börjar gå fel.
Om din klocka börjar gå fel är det mer troligt att den behöver en översyn.
Hör av dig om din klocka inte fungerar som du tänkt dig.
Det gäller för övrigt alla klockor.

Westerstrands väggpendyl i gustaviansk stil i förgyllt trä 1950. Finruckning.
Finruckning

Westerstrands väggpendyl i gustaviansk stil i förgyllt trä 1950. Pendylnyckel.
Pendylnyckel från Westerstrand

Slagverket sitter även här till vänster och gångverket till höger.
Dra upp tills det tar emot men inte längre.

Westerstrands väggpendyl i gustaviansk stil i förgyllt trä. 1950. Uppdragning av gångverk
Gångverk

Westerstrands väggpendyl i gustaviansk stil i förgyllt trä 1950. Uppdragning av slagverk.
Slagverk

Franska pendyler har ofta klenare fjädrar än andra vägg eller bordsur och ska hanteras varsamt.
Det går att dra sönder en fjäder på franska pendyler om man tar i för hårt.
Ett fjäderbrott kan skada urverket men även den som drar upp.
Franska pendyler har ofta tätt mellan uppdragshålen vilket tyder på att själva urverket är litet.

Fransk bordspendyl med marmorpelare. Urverk från Bonnet et Pottier.

Exempel på en franskt bordspendyl.
Urverk från Bonnet et Pottier.

Ska du flytta en väggpendyl kan det ske lugnt och försiktigt utan att pendeln krokas av.
Lägg den då på baksidan på ett mjukt underlag så att den inte vickar omkring.
I regel är det att rekommendera att pendeln krokas av men det görs från baksidan av fodralet.
Hantera förgyllda pendyler av trä varsamt eftersom förgyllningen är känslig för beröring och ramlar lätt av på äldre fodral.

Haltningen kan även här komma ur läge vid flytt av klockan om pendel hänger kvar.
Ta det lugnt så inte pendeln svänger kraftigt när klockan hanteras.

När det gäller haltning hos väggpendyler kan det vara svårt att få klockan att hänga "rakt".
Speciellt rokokopendyler som har ett asymmetriskt fodral med ornament och krusiduller överallt.
Flytta klockan i sidled och lyssna hur den går.
Det ska vara lika långt mellan "tick och tack" för att klockan ska gå som den ska.
De flesta väggpendyler (även bordspendyler) är känsliga när det gäller haltning och stannar oftast om inte haltningen är jämn.
Bordspendyler (se bild ovan "fransk bordspendyl" m.fl.) kan gå att justera genom att vrida hela urverket i fodralet.
Tyvärr går det inte på alla så ta det försiktigt så den inte skadas.

Ibland kan väggpendyler behöva något mellanlägg bakom fodralet i underkant.
När du t. ex. hänger upp den på en ny plats kanske klockan stannar gång på gång.
Om din väggpendyl inte vill gå så kan det hjälpa att stoppa in något bakom fodralet i underkant.
Här på bilden syns ett suddgummi men det går med nästan vad som helst, testa och se hur det fungerar.
I de fall som ett mellanlägg fungerar (som i exemplet på bilden) orsakas felet av att pendeln tar i fodralets insida på tavelsidan.
Troligen därför att väggen lutar eller att upphängningskroken gör att klockans överdel kommer för långt från väggen.

Westerstrands väggpendyl.

 

--oo0oo--

 

Lodur

Lodregulator Urania i lus ek med örn.
Lodur av Gustav Becker-typ märkt "Urania"
Kallas ofta för lodregulator.

******************************************
OBS!
Om klockan ska flyttas ska pendeln lyftas av
annars kan haltningen komma fel
och pendelfjädern kan skadas i pendelupphängningen.
(om det går, annars fixera pendeln)
*******************************************

Lodur har inga fjädrar utan lod eller vikter som ger urverket kraft.
Lod ger jämnare kraft än uppdragsfjädrar och lodur går därmed jämnare, håller tiden bättre.
Lodur kan hänga på väggen eller stå på golvet i ett högt fodral.
En del modeller har loden och även pendeln utanför fodralet men inte regulatörer.

Som sagt tidigare
Ska man flytta ett lodur ska både lod och pendel lyftas av.
Mer om pendlar längre ner på sidan.

Om lodlinorna är upplindade på valsarna utan att hållas spända
kan de lösas upp och trassla sig runt axlarna med stopp i urverket som följd.

Därför kan det vara bättre att båda loden gå ner i botten innan de lyfts av.
Då blir det lättare att hantera lodlinorna även om de trasslar sig.
De blir lättare att reda ut än om de trasslar dig inne i urverket.
Det blir färre varv kvar på valsarna som trasslar sig.
Fler förslag på hur man undviker trassel i lodlinor längre ner på sidan.

Gustav Becker lodregulator.

Här ovan ser vi baksidan av en lodregulator med slaka lodlinor.
Detta ur har en hel (odelad) pendel som hänger direkt i fodralet.
Se bilder längre ner.

Gustav Becker lodregulator.

En del lodur/lodregulatörer har speciella lägen för trissorna under konsolen.
Bilden visar en Gustav Becker guldmedaljregulator.
Här är det meningen att man ska dra upp loden i topp innan de lyfts av före transport.
Speciella vinklar skapar ett läge för lodtrissans bygel att landa i när trissan dras upp helt och då hålls linorna spända.
En mycket bra konstruktion.
Saknas dessa lägen kommer loden i allmänhet för högt och det kan bli svårt att lyfta av dem.
Pendeln är delad på detta ur och hänger i en övre pendelhalva med pendelfjädern i urverkets övre del.
Den har en haltningsjustering som ser ut som vingar.
Även detta en mycket bra konstruktion som är enkel att använda.
Vrid den vingformade vinkeln så att ena knoppen förs nedåt och den andra förs uppåt.
Pröva i båda riktningarna.
Fortsätt att justera tills klockan slutar halta i gången.
Gustav Becker klockor har en konisk del där pendeln delas istället för en krok, denna konstruktion kommer alltid i rätt läge.
Det blir lätt att lyfta av och hänga på pendeln.

Gustav Becker lodregulator. Pendel. Gustav Becker lodregulator. Pendel.
Gustav Becker pendel.

Gustav Becker lodregulator. Upphängning av pendel. Gustav Becker lodregulator. Pendeldetalj. Gustav Becker lodregulator. Pendeldetalj.
Den andra typen av upphängning är att pendeln hänger i fodralet som här.
Det är viktigt att ta de försiktigt med pendelfjädern där pendeln ska hänga.
Den får inte krökas eller vridas så att den blir skev. Då går inte klockan bra.
Den tredje bilden (höger) visar haltningsjustering ställd helt åt ena sidan.
( det beror i detta fallet på att urverkets konsol sitter snett i fodralet)
Metalldelen som går in i pendelstången ska vara rak och vågrät.

Gustav Becker lodregulator. Transportlåsning av pendel.

För att undvika trassel. Här ser du en annan idé när man ska flytta ett lodur
där man fäster lodlinornas trissor i en krok i botten av fodralet.
Då hålls linorna sträckta och de trasslar sig inte.
Använd en elastisk tråd och knyt fast innan loden lyfts av.
När uret hänger på sin nya plats är det bara att hänga på loden och därefter ta loss snodden.

Man kan även slå ett varv av snodden runt pendeln och sedan genom kroken och därefter genom byglarna till lodtrissorna.
De visas inte på bilden men är ett sätt att låsa pendeln vid flytt så den inte krokar av pendelfjädern.

Använd vad du har hemma, vilket snöre som helst faktiskt.
Dra upp loden efter att du knutit fast så att allt sitter stadigt.
Försiktigt om du även binder fast pendeln då kraften hamnar på pendelfjädern.

Undrar du över något så hör av dig.
Till vår Kontaktsida Här.

Eller läs på sidan för Service Här.

Även lodur som den på bilderna ovan kan komma ur slag.
Här under ses en annan typ, en Gustav Becker av god kvalitet.

Gustav Becker

Uret är försett med trappslag som ställer in sig själv men de kan komma ur slag eftersom att den del som styr slaget inte sitter fast förbunden med timröret.
Staffel som delen kallas sitter separat och vrids runt av minutröret ett steg i taget och detta kan komma fel om man vrider visarna fort förbi kl 12.
Se i de första exemplen längre upp på sidan hur man kommer till rätta med det problemet. (vrid timvisaren till rätt läge när klockan slår)

Gustav Becker visarväxel med staffel

Ovan ses en bild av delarna i visarväxeln för en Gustav Becker.
Visarväxelhjul, timrör, minutrör och sist staffel med stjärnformat matningshjul.


Undrar du över något så hör av dig.
Till vår Kontaktsida Här.

Eller titta på sidan om Service Här.

 

--oo0oo--

 

Golvur - Grand father Clock - Farfarsklocka

Golvur GENFA

Bilden visar ett modernt golvur från GENFA.

Golvur kallas ibland för farfarsklocka eller som på engelska Grandfather Clock.
Moraklocka eller Mora ur är benämning på en klocka där urverket eller hela klockan
tillverkats i Dalarna och då främst i Mora socken. Golvur är ofta ca 2 meter höga men kan vara högre.

Golvur drivs av lod (vikter) och fungerar som andra lodur som hänger på väggen.
Skillnaden är att golvur har ett fodral som står på golvet.
De äldre eller antika uren brukar vara servicevänliga då de går att demontera med några enkla handgrepp.
De flesta antika golvur har en huv över urverket som går att lyfta av.
Moderna golvur brukar ha urverket fastskruvat i fodralet.
Ofta är hela fodralet i en sammanhängande enhet och går inte att dela.

Loden och pendeln i äldre ur/antika ur har en vikt som varierar men de brukar vara ca 4-7 Kg för lod och upp till 1 Kg för pendeln.
Vikten på loden kan vara olika i ett ur.
Om det är det ska det lättare lodet vara för slaget, vänster sida.
Men om uret har tre lod ska det tyngre lodet i allmänhet vara till höger, altså spelverket (Chime).
Dalaur eller Moraur har ofta lod med en vikt på ca 7 Kg men pendeln är lätt och tillverkad av en rund plåtskiva på en järntråd med beslag.
På moderna golvur (tillverkade från 50-talet och senare) är loden mycket lättare.
De har lod som väger ca 2-3 Kg och pendeln väger endast ca 100 -200 g.

Gemensamt för alla golvur är att de måste stå stadigt och får inte vicka åt något håll.
Detta är extra viktigt på äldre ur med tung pendel.
De tunga loden och pendeln på de äldre uren kan göra att hela fodralet börjar röra sig och det är svårt att märka om fodralet vickar.
En bra metod för att få uret stadigt är att sticka under mynt eller masonitbitar under ett hörn eller två, använd alltid något styvt material.

Om fodralet vickar kan det uppstå ett så kallat torsdagsproblem särskilt på de äldre uren med tung pendel.
Namnet kommer av att många drar upp sin klocka på söndag förmiddag och på torsdag har loden hunnit ner i jämnhöjd med pendellinsen.
"Torsdagsproblemet" yttrar sig så att när loden hunnit gå ner i höjd med pendelns runda skiva, (linsen) som ofta är väldigt tung på antika ur, börjar de svänga svagt i takt med pendeln.
Om fodralet vickar aldrig så lite börjar det "dansa" i takt med loden och pendeln.
Detta medför att uret stannar eftersom rörelsen hämmar pendelns svängningar i en motrörelse.
Loden kan också slå i pendeln så att uret stannar.


Moraur nytillverkad Urmakare Sven-Arne Jansson arbetar med moraur Moraur nyteillverkad - bild av modern infästning av urverk Moraur nytillverkad - närbild av modern infästning av urverk

Bilderna här ovanför visar ett nytillverkat moraur med modernt urverk.
Urverket saknar den pallbräda som man monterade urverk på förr i tiden.
Sidorna i fodralet sticker däremot upp som i gamla moraur där pallbrädan brukade vila.
Urverket är i stället monterat i en trälåda som om det var ett väggur och sedan fastskruvat på insidan av fodralet.
Fodralet är här tillverkat med lös huv efter gammal modell.

Denna typ av urverk används också som väggur i vissa modeller av olika märken.

På de äldre uren där urverket enkelt går att lyfta ut ur fodralet
är urverket fastskruvat på en bräda, en pallbräda.
Se till att pallbrädan ligger vågrätt åt alla håll genom att palla under t. ex. masonitbitar
mellan brädan och fodralets sidokanter där den vilar.
Det är under pallbrädan man justerar haltningen så att klockan tickar jämnt.
Det går sällan att se med instrument i stil med vattenpass eller liknande om pallbrädan ligger rakt
och i en del fall ska den ligga snett beroende på hur uret är tillverkat eller justerat.
Vissa gamla brädor kan ha blivit skeva och måste pallas på ett speciellt sätt.
Det är pendelföraren tillsammans med gånghakens vinklar som bestämmer
om uret haltar när det står i en viss vinkel.
Det går också att justera haltningen på pendelstången eller pendelföraren,
men det är ett urmakarjobb.

Undrar du över något så hör av dig.
Till vår Kontaktsida Här.

Eller titta på sidan om Service Här.

Om en moraklocka ska flyttas ska pendeln och båda loden lyftas av.

Moderna golvursverk har ofta (men inte alla) en automatisk haltningsjustering.
Sätt igång pendeln så kraftigt att den svänger från sida till sida i fodralet.
Om haltningen rättar till sig är det OK.
Om inte, måste haltningen justeras i urverket.
Alternativt justera under pallbrädan enligt ovan (om det finns).

Trasslade lodlinor

Om uret flyttas med loden uppdragna till hälften kan linorna trassla sig
eftersom vikten av loden försvinner och linans varv runt valsen lösgör sig
när man lyfter av loden.
Här ser vi ett R Summerhayes Taunton.
Engelskt golvur 1700-tal.

Engelskt Golvur 16th century R Summerhayes Taunton

Så här kan det se ut när linan lyfter från valsen
och sedan hamnar vid sidan och snurras runt axeln.

R Summerhayes Taunton Stike side

Så här ska det se ut.
Här ser vi gångsidan.
Det syns att linan kommit ur läge men stannat kvar på valsen.

R Summerhayes Taunton Movement side

Om det går, veva upp loden i topp innan de tas av.
Då ligger linan spänd runt valsarna och trasslar sig inte.
Om det inte går, låt loden gå ända ner i botten innan de tas av.
Då är det lättare att reda ut trassel
eftersom det mesta av linan är utanför urverket
och det är mindre lina kvar på valsarna som kan trassla sig.

Ett annat problem som kan uppkomma när loden tagits av och linorna blir slaka är att de vrider sig.
Speciellt om det är snören (linor) av hampa, men även senor eller andra material.
Om linan snurrar runt och tvinnar sig med sig själv
(att man vill vrida lodtrissan runt för att snurra rätt på linorna fast den snurrar tillbaka)
går det att rätta till enligt följande:
Exempel
Lodtrissan för slag snurrar runt och linorna tvinnar sig.
Lösning
Vrid lodtrissan så att linorna hamnar rakt och parallellt med varandra och håll kvar trissan,
lyft strax under pallbrädan i den linan som sitter fast på pallbrädans översida med en knut eller pinne,
vrid linan så att vridningen i de båda linorna lösgör sig och att linorna hänger rakt fast trissan hänger fritt.

Jag har ingen bild av det beskrivna problemet
men jag hoppas att förklaringen är målande nog.

Hör av dig om du har frågor.
Till vår Kontaktsida Här.

Eller sidan för Service Här.

 

~oo0oo~

 

Årsur - 400 Day Clock - Anniversary Clock

Årsur mekanisk.

Årsur var under många år en högt skattad present och minnesmärke för en viss betydelsefull händelse.
Eftersom årsur dras upp en gång om året blev det snart en naturlig del av ett firande vid en högtid eller bemärkelsedag.
Under senare tid har det funnits ett stort antal varianter med batteriverk i stället för mekaniskt urverk.
Batteriet brukar räcka i ett år.
Nu när de mekaniska årsuren börjar bli "antika" blir de populära att ha hemma t. ex. på kanten till den öppna spisen.

De mekaniska årsuren har en mycket känslig och ömtålig del, nämligen pendelfjädern.

Årsur pendeldetalj. Årsur pendeldetalj.
Årsur pendeldetalj. Årsur pendeldetalj.

Årsur har en typ av roterande pendel som hänger i ett mycket tunt metallband (pendelfjäder).
Pendelfjädern är ca 0,05 mm tjock och 0,5 mm bred.
Den är tillverkad av brons eller en rostfri legering kallad Nivarox.
Pendelfjädern har en gaffel i den övre delen som griper tag i en pinne,
en förlängning av gånghaken där den får kraft.

Årsur, undre beslag till pendelfjäder Årsur, undre beslag till pendelfjäder

Pendelfjädern måste var slät och utan veck annars stannar klockan.
Den får heller inte bli vriden som en spiral eller serpentin.

Årsur med vriden pendelfjäder Årsur med vriden pendelfjäder

När du ska flytta ett årsur måste pendeln hängas av.
Alternativt kan en inbyggd transportsäkring användas.
Pendeln är förhållandevis ganska tung och får inte rotera eller svänga för mycket.
Ett varv totalt, inte mer.
Annars kan pendelfjädern bli vriden som på bilderna närmast över.

Flytta ALLTID ett årsur utan pendel.

Även om uret ska flyttas från ett bord till ett annat ska pendeln lyftas av.
Annars kan pendelfjädern skadas.
När uret står på plats hängs pendeln på igen.
Uret ska då balanseras så att pendel hänger mitt i skyddsröret eller rakt över markering eller transportsäkring i basplattan.
Det finns en transportsäkring för pendeln i botten hos vissa modeller men pendelfjädern kan var för kort för att den ska fungera.
Tanken är att transportsäkringen ska lyfta upp pendeln så att den hålls fast och inte hänger fritt (om den fungerar).

VIKTIGT

När ett årsur sätts igång sker det med försiktighet.
Vrid pendeln endast ½ varv (180 grader) från viloläget där pendeln hänger stilla.
Släpp pendeln och låt den svänga fritt.
Om uret inte går igång kan det stå snett eller så är det något annat fel som behöver rättas till hos urmakare.
Det går inte bättre för att pendeln svänger mer än ½ varv från viloläget.
Pendeln får INTE rotera mer än ett helt varv (360 grader) totalt.

Uret ruckas genom att vrida ratten eller skivan i den övre delen av pendeln märkt A och R eller F och S.
Vrid mot S/R för att uret ska gå sakta och mot F/A för att gå fortare.
S=slow, R=retard och F=fast, A=avance.
Ratten flyttar de fyra vikterna utåt för saktning eller inåt för fortning.
Ställ visare med fingret, framåt eller bakåt går lika bra.
Se bilder ovan.

Ett årsur går ca 12 månader.
Man drar upp ett årsur på urverkets baksida.
Eftersom uppdragstappen går ut på baksidan av urverket drar man moturs, alltså åt vänster.
Årsur tillverkas inte längre så det finns inga reservdelar att köpa förutom pendelfjädrar och beslag till dessa.

URBRA HB säljer inte lösa pendelfjädrar eller andra lösa delar till årsur.

Undrar du över något så hör av dig.
Till vår Kontaktsida Här.

Eller titta på sidan om Service Här.

 

Skeppsur

Schatz Royal Mariner på träplatta

Skeppsur är klockor som tillverkats för att sitta i en båt.
En båt rör sig i vattnet och för att en sådan klocka ska fungera kan den inte ha någon pendel.
Då används istället ett gångparti eller escapement som det heter på engelska.
Ett gångparti med gånghake och balans precis som i ett fickur.
På tyska heter det hemmung. Här är en tysk wiki som beskriver olika gångsystem.
Flera skeppsur har stiftankargång som i en väckarklocka.
(se längre ner på sidan hur ett gångparti ser ut)
En annan specialitet med många skeppsur är att de slår glas.

Hour glass, compas, timglas, kompass. Ship's bell.

Att slå glas är hämtat från sjöfartens tidigare år när styrman stod på vakt på kommandobryggan i 4 timmar i sträck.
En "vakt" är fyra timmar och för att hålla reda på tiden användes ett timglas med 30 minuters sandmängd.
När det var dags att vända timglaset slog man i skeppsklockan.
(gör skillnad här på skeppsur och skeppsklocka)
Se mer om skeppsklockan här på engelska,
och här på svenska.

Skeppsur har under lång tid varit populära bland sjöfolk och hos de med allmänt intresse av båtar och sjöfart.
Den äldre typen av skeppsur var gjord i trä,
som här en "Junghans Brothers" "Patent Lever Escapement"
(Bröderna Junghans) (patenterat gångparti med balans)

Skeppsur Jungahs Brothers

Bröderna Junghans från Tyskland lärde sig även hur amerikanerna tillverkade klockor
och detta skeppsur är av amerikansk typ. Oktogon form, åttahörning eller 8-kantig.

Det är ett antal tillverkare som gjort skeppsur.
Urgos och Wempe är två kända tillverkare.
En annan tillverkare som är mer känd här i Sverige är tyska Schatz.

Schatz Royal Mariner

Schatz Royal Mariner är en modell som fått stor spridning här i Sverige.
Huset eller fodralet är i mässing, glaset är satt i en stadig mässingring.
De finns i flera versioner och utföranden.
Även som batteridriven med kvartsverk, som här under.

Schatz Royal Mariner Quartz Schatz Royal Mariner Quartz

Gångparti i ett skeppsur från Schatz.

Gångparti i ett skeppsur från Schatz, Schatz Royal Mariner escapement

Så här kan hela urverket se ut i en Schatz Royal Mariner.

Schatz Royal Mariner mekaniskt urverk.

Schatz tillverkar även barometrar.

Här är en variant med termometer.
Konstruktionen kallas "ANEROID BAROMETER" och är uppbyggd av ett länksystem
som överför rörelsen hos en metalldosa till visaren.
Svensken J. G. Paulin konstruerade den för att mäta höjdvariationer.

Schatz Holosteric Compensated Barometer

Så här står det i Bra Böckers Lexikon från 1976:
"En aneroidbarometer (av grekiska för "utan vätska"), konstruerad av svensken J. G. Paulin, består av en lufttät och evakuerad flexibel metalldosa som trycks ihop eller expanderar beroende på omgivande lyfttrycket. Rörelsen överförs till en visare och en skala och lufttryckets deformation av aneroiddosan kompenseras med hjälp av en fjäder. För exakta mätningar korrigerar man för höjd över havet. Instrumentet var ursprungligen avsett för direkt uppmätning av topografisk höjdvariationer.
--Hämtat från Wikipedia--

För att ställa in en barometer behöver man veta vilket lufttryck det är vid havet i det område man befinner sig (där barometern ska hänga).
Det finns oftast ett hål i baksidan av barometerhuset. Där kan man med en liten skruvmejsel justera visaren så den pekar på aktuellt tryck t. ex. 1010 mb.
(typiskt ostadigt väder)

Läs här om barometern på Wikipedia.


Här är ett par länkar med info om kalibrering av barometer.
De leder till SMHI och rl.se/barometer.

SMHI

Kalibrera barometern rl.se


Likt skeppsur är barometrar känsliga instrument med rörliga dela och ska hanteras varsamt.

De skeppsur som verkligen användes i fartyg saknar ofta slag och kallas för skeppskronometer eller marinkronometer.
Skeppskronometer ska inte förväxlas med skeppsur som slår glas.
En skeppskronometer visar endast tid. Slå glas fick man göra för hand i skeppsklockan (som en liten kyrkklocka, se ovan).
Här ett exempel från urtillverkaren Thomas Mercer St. Albans England.

Mercer Skipper's Clock

Mercer gjorde även Skeppskronometrar.

Bilder på skeppsur är hämtade bl. a. från vår verkstad, Wikipedia och E-bay.


Här under ser du ett exempel på en skeppskronometer som använts på östersjön.
Den är tillverkad i London och såld i Newport Mon.
Tillverkaren heter Shepherd & Son, 52 Leadenhall St.
Tillverkningsnummer 1766.

Shepherd & Son, 53 Leadenhall St. London Shepherd & Son, 53 Leadenhall St. London Shepherd & Son, 53 Leadenhall St. London

En skeppskronometer bör inte stanna av sig själv.
Den kan skadas av att den stannar själv (det kan vara skillnad mellan olika kronometrar).
Om man ska resa bort en längre tid bör kronometern stoppas i urverket.
Det bör göras av en fackaman (urmakare) eller om man har speciell kunskap om hur man öppnar en skeppskronometer.

Uret är reparerat hos URBRA HB.
Se bilder på vår Facebook-sida och Instagram.
Här är vår sida för olika forum.

 

Mer information kommer efter hand.

 

Bilder kan visas fel i vissa webbläsare.

 

   

Hos URBRA Urmakeri får Ni alltid de nyaste produkterna

Gå alltid till en utbildad urmakare

   

Skriv ut denna sida här:

   


Valid HTML 4.01 Transitional

Tryck här för att komma till URBRA Urmakeri - Service.
Eller här för att komma till urmakeriets förstasida.

Dela här         Antal besökare
Copyright © URBRA HB. Sidan uppdaterad 20230619. webmaster@urbra.se